Regulamentul promoției  SC VARUNA-S SRL

REDUCERI LEGO DUPLO TOWN -20%

 

01.10.17-31.10.17

 

Art. 1. Organizatorul                                        

(1) Organizatorul campaniei „REDUCERI LEGO DUPLO TOWN -20%” este compania SC VARUNA-S SRL, cu sediul in Timișoara, str. Ady Endre, nr 7, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J35/1183/97, CUI RO9925930 denumita in cele ce urmează Organizator.

(2) Urmare a hotărârii AGA nr 2125/ 01.10.2017 decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul.

Art. 2. Temeiul legal

Campania este organizata cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piața, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

Art. 3. Participanți

La aceasta promoție pot participa persoane fizice, cu vârsta de 18 ani împlinita la data începerii campaniei (01.10.2017). Nu pot participa la aceasta promoție angajații companiei SC VARUNA-S SRL si membrii familiilor acestora (gradul întâi), precum si persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, asociațiile, organizațiile non profit precum si alte forme de organizare similare.

Art. 4. Durata si locul de desfășurare al campaniei promoționale

(1) Promoția este organizata si desfășurata in magazinele societății menționate in  Anexa 1 a prezentului Regulament.

 (2) Campania promoționala REDUCERI LEGO DUPLO TOWN - 20” va începe la data de 01.10.2017 si se va încheia la data de 31.10.2017

(3)  Promoția se va desfășura in limita stocului disponibil.

(4) Prețul nou si prețul vechi pentru fiecare produs este afișat la raft.

Art. 5. Mecanismul promoției

(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:

Art. 6. Condiții de validitate

(1) Pentru ca un participant  sa poată beneficia de aceasta reducere, aceasta trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele condiții:

1. Participanții sa îndeplinească dreptul de participare prevăzut la art. 2 al Regulamentului;

2. Sa se înscrie la promoție, in perioada 01.10.2017 – 31.10.2017.

3. Sa achiziționez oricare cod cuprins in Anexa1,  din magazinele participante la aceasta campanie.

Art. 7.  Regulamentul promoției

(1) Regulamentul promoției este disponibil in magazinele participante la promoție conform Anexei 1 si pe siteul www.varuna.ro, începând cu 01.10.2017. Prin participarea la aceasta promoție, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

Prezentul Regulament Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, in cadrul magazinelor, pe situl www.varuna.ro  si printr-o solicitare scrisă către Sc Varuna-S Srl, str. Ady Endre nr 7, 300175, Timișoara, jud. Timiș.

(2) Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul Campaniei va acorda reduceri Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit participantului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului participant.

(3) Organizatorul este îndreptăţit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

(1) Participarea la aceasta promoție prezuma cunoașterea regulamentului si acordul participanților pentru clauzele acestuia.

Prin inscrierea la promotie, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a SC VARUNA-S SRL

(2) Organizatorul va solicita si folosi datele personale ale participanților doar in scopul întocmirii facturilor fiscale.

Scopul acestor reduceri de pret este stimularea vanzarilor.

ANEXA 1

 

 

  1. Lista magazinelor participante:

 

  1. Magazin  Varuna-S - PALAS SHOPPING MALL  str. Palas nr 7A, Clădirea C3, Stand AC2-39.
  2. Magazin  Varuna-S - IULIUS MALL TIMISOARA – Str. Demetriade nr 1, Et. 1, stand EE11, in faţa locului de joacă.
  3. Magazin  Varuna-S - AFI PALACE COTROCENI BUCUREŞTI – Bulevardul General Vasile Milea nr 4, sector 6  -  et. 1, stand 158.
  4. Magazin  Varuna-S Brasov –  Str. Piața Teatrului nr 3, Brașov.
  5. Magazin  Varuna-S - CENTRAL CLUJ, Bd Regele Ferndinand, nr. 22 – 26.
  6. Magazin online: www.varuna.ro

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PRODUSELOR CARE PARTICIPA LA ACEASTA PROMOTIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie

Cod/ Denumire

Pret vechi

Pret cu 20% reducere

DUPLO Town

10833 LEGO® DUPLO ® Grădiniță

89.99

71.99

DUPLO Town

10834 LEGO® DUPLO ® Pizzerie

139.99

111.99

DUPLO Town

10810 LEGO® DUPLO ® Tren împins

139.99

111.99

DUPLO Town

10835 LEGO® DUPLO ® Casa familiei

189.99

151.99

DUPLO Town

10839 LEGO® DUPLO ® Pavilion de tir

119.99

95.99